วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.นวรัตน์ สิริล้อสกุลเพชร รองจุไรรัตน์ ชำนาญ และ อาจารย์ฉัตรธิชา ไฮ้นุกูล ที่ได้รับรางวัลการประเมินผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศครั้งที่ 33
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โพสต์แนะนำ

ดูงาน ปวส. สถาปัตย์