วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

2562-03-13 อบรมการร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการสังคม โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี บรรยายโดย นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย อี.เทค
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โพสต์แนะนำ

แข่งขันทักษะประจำปีการศึกษา 2565